Какво е Левчето?

Левчето е единствената по рода си инвестиционна симулация.
Целта на събитието е да предаде на младите хора практически умения за работа с финансови инструменти, както и да получат основни познания за процеси и термини ,присъщи за фондовата борса.

Събитието се състои от две части:

В първата част на събитието се провеждат лекции и презентации от професионалисти във финансовата сфера с цел предаване на знания за работа с финансови инструменти.

Втората част на събитието се състои от двучасова инвестиционна симулация , в която да упражните придобитото знание. Най-добре представилите се участници ще бъдат наградени.